Priopcenje MVPEI broj 307/06 od 22. 12. 2006.

Na inicijativu Republike Hrvatske, nakon godinu i pol dana prekida, u Zagrebu, 21. prosinca 2006. godine, održan je vrlo uspješan sastanak Zajednickog odbora za sukcesiju diplomatsko-konzularne imovine bivše Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije, Aneks B.

Na inicijativu Republike Hrvatske, nakon godinu i pol dana prekida, u Zagrebu, 21. prosinca 2006. godine, održan je vrlo uspješan sastanak Zajednickog odbora za sukcesiju diplomatsko-konzularne imovine bivše Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije, Aneks B. Donesena je Rezolucija uz dva Aneksa koju su potpisale sve zemlje sljednice bivše Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije. Istom Rezolucijom podijeljena su ukupno 44 diplomatsko konzularna objekta bivše Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije. Republici Hrvatskoj prema Aneksu 1 pripali su sljedeci objekti: tri veleposlanstva (Bec, Haag, Lisabon), cetiri rezidencije (Helsinki, Madrid, Stockholm, Oslo), generalni konzulat Toronto, dva stana u Trstu, odnosno ukupno 10 objekata. Dogovoreno je da ce se sljedeci sastanak održati u Skopju, dana 15. i 16. sijecnja 2007. godine. Zagreb, 22. prosinca 2006. Ured glasnogovornika Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Zagreb (Priopcenje za javnost MVPEI broj 307/06)

Priopćenja