Panel rasprava o slobodnom kretanju radnika u EU

U Rotterdamu je 14. svibnja održana Panel rasprava u organizaciji Erasmus School of Economics, na temu: Migracije radne snage unutar EU. U raspravi su pred oko 100 studenata i profesora ovog fakulteta sudjelovali veleposlanici i diplomati zemalja istocne Europe. U ime Republike Hrvatske sudjelovala je veleposlanica Andrea Gustovic – Ercegovac. Rasprava se vodila oko sektora u kojima dolazi do najviše migracija sa istoka na zapad, problema odlaska obrazovane radne snage, prednosti i problema koji iz toga proizlaze za zemlju useljavanja te sustav socijalnog osiguranja u pojedinim dc EU, politike slobodnog kretanja radnika unutar EU i poštivanje te politike, mogucnosti reemigracije i dr.

Priopćenja