Objava o prethodnoj registraciji biraca

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Haagu na temelju clanka 17. stavak 2. Zakona o popisima biraca (Narodne novine br. 19/07) daje Objavu o prethodnoj registraciji biraca Pozivaju se hrvatski državljani – biraci bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i biraci s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji trajnije borave u inozemstvu – da izvrše prethodnu registraciju za glasovanje u inozemstvu.

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Haagu na temelju clanka 17. stavak 2. Zakona o popisima biraca (Narodne novine br. 19/07) daje Objavu o prethodnoj registraciji biraca Pozivaju se hrvatski državljani – biraci bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i biraci s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji trajnije borave u inozemstvu – da izvrše prethodnu registraciju za glasovanje u inozemstvu. Prethodnu registraciju biraca za glasovanje u inozemstvu, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Haagu mogu obaviti biraci koji imaju prebivalište ili boravište u Kraljevini Nizozemskoj; to mogu uciniti do najkasnije 14 dana prije dana odredenog za održavanje izbora, a u tom roku mogu i odustati ili promijeniti prethodnu registraciju. Zahtjev za prethodnu registraciju biraca podnosi se u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Haagu, Amaliastraat 16, 2514 JC Den Haag, utorkom, srijedom i cetvrtkom od 10 do 13 sati, osim u dane blagdana (vidjeti na: http://nl.mvp.hr). Za prethodnu registraciju potrebno je predociti važecu hrvatsku putovnicu ili hrvatsku osobnu iskaznicu. Biraci bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, koji ce se na dan izbora zateci u Republici Hrvatskoj, trebaju se prethodno registrirati pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj koje vodi popis biraca prema mjestu njihovog boravka u Republici Hrvatskoj, ali tek nakon raspisivanja izbora. Obavještavaju se biraci da se pregled popisa biraca može izvršiti i na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu na http://www.uprava.hr, a Središnje evidencije popisa biraca i biraca upisanih u popis biraca Grada Zagreba i na http://www.zagreb.hr. U Haagu, 21. svibnja 2007. Klasa: 013-03/07-01/01 Ur. broj: 521-NLD-01-02-07-01 Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Haagu

Priopćenja