Obavijest biracima u Kraljevini Nizozemskoj za drugi krug izbora za Predsjednika RH

Drugi krug izbora za Predsjednika Republike Hrvatske održati ce se 5. sijecnja 2020. godine od 7 do 19 sati u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Haagu. Napominjemo da su biraci, koji su zakljucno s 11. prosinca 2019. godine poslali zahtjev za aktivnu ili prethodnu registraciju i za drugi krug glasovanja vec registrirani. Svi biraci imaju mogucnost do kraja dana 25. prosinca 2019. godine podnijeti novi zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta te mogu izmijeniti ranije podneseni zahtjev ili odustati od njega. Zahtjevi se podnose u prostorijama veleposlanstva u radno vrijeme konzularnog odjela, a mogu se dostaviti i putem pošte na adresu veleposlanstva, kao i na e-mail adrese vrhhaag@mvep.hr ili Konzulat.Haag@mvep.hr. Veleposlanstvo RH u Haagu zatvoreno je 25. prosinca, ali se zahtjevi mogu poslati e-mailom do 24:00 sati. Obrasci za aktivnu i prethodnu registraciju dostupni su na mrežnim stranicama Veleposlanstva u Haagu (http://nl.mvep.hr), kao i na mrežnim stranicama Ministarstva uprave Republike Hrvatske (https://uprava.gov.hr/vijesti/obavijest-biracima-za-drugi-krug-glasovanja-za-predsjednika-rh/16192). Bez obzira na nacin podnošenja, zahtjev je valjan ako je vlastorucno potpisan i ako mu se priloži preslika identifikacijske isprave s fotografijom. Na dan glasovanja takoder je potrebno sa sobom ponijeti identifikacijsku ispravu. Tko se mora aktivno ili prethodno registrirati? Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora nece biti u mjestu svog prebivališta te žele glasovati na birackom mjestu u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu moraju podnijeti zahtjev za prethodnu registraciju. Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, za glasovanje u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju. biraci kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati, vec ce po službenoj dužnosti biti aktivno registrirani za konzularno podrucje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. U slucaju da žele glasovati izvan podrucja za koje su aktivno registrirani potrebno je zatražiti promjenu mjesta aktivne registracije. Važna napomena: Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, odnosno nemaju hrvatsku osobnu iskaznicu s adresom prebivališta u inozemstvu, mogu ostvariti svoje biracko pravo potvrdom koju izdaje Veleposlanstvo RH u Haagu na dan održavanja izbora. Biraci koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Gradani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-Gradani. Svoje podatke u Registru biraca možete provjeriti na internetskim stranicama Ministarstva uprave Republike Hrvatske (https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca ). ZAHTJEV ZA AKTIVNU I PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PRIVREMENI UPIS U REGISTAR BIRACA IZVAN MJESTA PREBIVALIšTA

Stranice