Natjecaj

Veleposlanstvo Republike Hrvatske Haag N a t j e c a j Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Haagu želi popuniti radno mjesto prevoditelja (s nizozemskog na hrvatski i obrnuto) koji bi obavljao i poslove administrativnog djelatnika.

Veleposlanstvo Republike Hrvatske Haag N a t j e c a j Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Haagu želi popuniti radno mjesto prevoditelja (s nizozemskog na hrvatski i obrnuto) koji bi obavljao i poslove administrativnog djelatnika. Kandidati moraju odlicno poznavati hrvatski, nizozemski i engleski jezik, te znati raditi na racunalu. Ocekuje se da imaju najmanje završeno srednje obrazovanje (gimnazija). Takoder moraju imati reguliran boravak i radnu dozvolu u Nizozemskoj. Ponude s priloženim životopisom (na hrvatskom jeziku), fotokopijom dokumenta o završenom školovanju i fotokopijom boravišne i radne dozvole u Nizozemskoj kandidati trebaju do 31. prosinca 2005. dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Veleposlanstvo Republike Hrvatske (za natjecaj), Amaliastraat 16, 2514 JC Den Haag. Posebno formirano povjerenstvo Veleposlanstva ce na temelju pristiglih prijava odluciti koji kandidati ispunjavaju uvjete, pozvat ce ih na razgovor i prijemni ispit (provjere znanja jezika). Predvideno je da odabrani kandidat bude na placenom probnom radu do tri mjeseca, a nakon toga bi s njim bio zakljucen ugovor o radu na odredeno vrijeme koji se može obnavljati. U Haagu, 13. prosinca 2005. Klasa: 018-06/05-02/280 Ur. broj: 521-NLD-01-02-05-01 mr. Frane Krnic, v. r. veleposlanik

Priopćenja