NAJAVA - Hrvatski klasicni glazbenik nastupa u Amsterdamu – Goldberg varijacije J.S. Bacha

Mladi hrvatski glazbenik Franjo Bilic nastupit ce 7. ožujka 2018. na „Conservatorium van Amsterdam“ u Amsterdamu. Na programu ce biti Goldberg varijacije Johanna Sebastiana Bacha. Franjo Bilic trenutno je ERASMUS student na Konzervatoriju u klasi Menno van Delfta, takoder i student pete godine cembala u klasi prof. Pavla Mašica, i druge godine dirigiranja na Muzickoj akademiji u Zagrebu. Tijekom svoje dosadašnje karijere, suradivao je s brojnim ansamblima i orkestrima - izmedu ostalih sa Zagrebackim solistima, Zagrebackom filharmonijom te Dubrovackim simfonijskim orkestrom, kao i sa eminentnim umjetnicima: A.Butterfield (UK), K.Nakazawa (Japan), M.Fedotov (RF). Kao cembalist, pobjednik je 12. Medunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadic u Samoboru, a prošle godine bio je pobjednik 50. tribine „Darko Lukic“. Kao dirigent imao je zapažena postignuca dirigirajucu operu Agrippina G.F. Handela u HNK-u u Zagrebu za koju je dobio dvije Rektorove nagrade, a dirigirao je i orkestru OSRH u Lourdesu. Stalni polaznik najpoznatijeg medunarodnog seminara za cembalo „Piccola Accademia di Montisi“ takoder se bavi i skladateljskim radom.

Priopćenja