Ljetni programi hrvatskog jezika i kulture

Hrvatska matica iseljenika i ove godine organizira svoje tradicionalne ljetne programe ucenja hrvatskoga jezika i kulture: „Sveucilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture“ i „Malu školu hrvatskoga jezika i kulture“. Detaljne informacije o ovim programima, kao i o ostalim programima i aktivnostima Hrvatske matice iseljenika, nalaze se na mrežnoj stranici: www.matis.hr.

Priopćenja