Konferencija država stranaka OPCW

U Haagu je od 27. studenoga do 1. prosinca 2017. održana dvadeset i druga Konferencija država stranaka Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW). Na konferenciji je sudjelovalo 135 predstavnika država clanica, Izrael i Južni Sudan kao promatraci te predstavnici deset medunarodnih organizacija, 49 nevladinih udruga i tri predstavnika kemijske industrije. Na dnevnom redu bio je status provedbe Konvencije, izbor novih clanica Izvršnog vijeca, usvajanje proracuna i programa rada za 2018. godinu, kao i druge teme vezane uz funkcioniranje Organizacije. Na konferenciji je imenovan novi glavni direktor OPCW, aktualni veleposlanik španjolske u Nizozemskoj Fernando Arias, a Južni Sudan izvijestio je kako je dovršio proceduru pristupanja Konvenciji o kemijskom oružju. Za predsjedavajuceg je izabran stalni predstavnik Maroka Abdelouahab Bellouki, a Hrvatsku su predstavljale veleposlanica Andrea Gustovic-Ercegovac, stalna predstavnica RH pri OPCW i zamjenica stalne predstavnice Ana Pilipovic.

Priopćenja