Istek prometne dozvole za vrijeme epidemije koronavirusa

Obavještavamo sve hrvatske državljane koji se trenutno nalaze u inozemstvu, a imaju osobno vozilo s hrvatskim registarskim oznakama kojem istice valjanost prometne dozvole, da je odlukom Vlade Republike Hrvatske omogucen povratak u Republiku Hrvatsku vozilom kojem je istekla prometna dozvola na nacin da se u državi gdje se vozilo nalazi obavi tehnicki pregled i o tome zatraži izdavanje Zapisnika o tehnickom pregledu iz kojeg mora biti razvidno da je vozilo tehnicki ispravno (po mogucnosti na engleskom jeziku), uz napomenu da su države clanice europske unije dužne izdati zapisnik o tehnickom pregledu koji je uskladen s Direktivom 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeca od 3. travnja 2014. godine o periodicnim tehnickim pregledima motornih vozila i njihovih prikljucnih vozila. Takoder, za vozilo je potrebno pribaviti policu osiguranja (isto je moguce obaviti putem interneta) Nakon povratka u Republiku Hrvatsku, vlasnici vozila mogu otici u bilo koju stanicu za tehnicki pregled vozila te obaviti produljenje valjanosti prometne dozvole, pri cemu ce se trebati uplatiti samo propisane naknade (naknada za uporabu javnih cesta, naknada za zaštitu okoliša i dr.). Tehnicki pregled vozila se nece morati ponovno obavljati, ukoliko predocite originalni zapisnik o obavljenom tehnickom pregledu u državi clanici iz koje ste se vratili u Hrvatsku.

Stranice