Hrvatsko izaslanstvo na 17. zasjedanju Skupštine država stranaka Rimskog statuta

U Haagu je od 5. do 12. prosinca 2018. godine održano 17. zasjedanje Skupštine država stranaka Rimskog statuta. Države stranke Rimskog statuta, države promatraci, pozvane države, medunarodne i regionalne organizacije te predstavnici civilnog društva sudjelovali su u zasjedanju i raspravljali o kljucnim izazovima u razdoblju nakon dvadesete obljetnice potpisivanja Rimskog statuta. Zasjedanjem je predsjedao Predsjednik Skupštine država stranaka O-Gon Kwon. U intenzivnih tjedan dana održane su tri tematske plenarne sjednice i niz radnih sastanaka koji su doveli do usvajanja ukupno pet rezolucija, ukljucujuci i programski proracun Medunarodnog kaznenog suda (MKS/ICC) za 2019. Na marginama zasjedanja održana su brojna popratna dogadanja od kojih su mnoga organizirali pripadnici civilnog društva. Clanovi izaslanstva Republike Hrvatske na 17. zasjedanju Skupštine država stranaka Rimskog statuta bili su veleposlanica Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj Andrea Gustovic-Ercegovac u svojstvu voditeljice izaslanstva, nacelnik Sektora za europske poslove i medunarodnu suradnju Ministarstva pravosuda RH Uroš Matijaševic, voditelj Odjela za suradnju s medunarodnim kaznenim i drugim medunarodnim sudovima Ministarstva pravosuda RH Tomislav Boršic i prvi tajnik u VRH Haag Ana Rošic.

Priopćenja