Donacija slika nizozemskog umjetnika

Nastavno na uspješnu humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za dovršetak obnove Odjela neurokirurgije u KBC Split, održanu krajem listopada u nizozemskom gradu Heeenveenu, a koja je ukljucivala aukciju umjetnina koje su tom prigodom donirali frizijski umjetnici, Hans de Graaf, jedan od umjetnika cija su djela bila licitirana tijekom aukcije, odlucio je pokloniti svojih dvadeset slika djecjem odjelu bolnice u Splitu. Rotary klub iz Heerenveena medunarodni je partner projekta obnove Odjela za neurokirurgiju, koji su inicirali tri hrvatska Rotary kluba iz Splita, Kaštela i Trogira. Aukcija umjetnina frizijskih umjetnika u Heerenveenu bila je završna aktivnost obnove neurokirurgije u Splitu, stradale u požaru u rujnu 2015. g.

Priopćenja