Veleposlanik Krešimir Kedmenec posjetio Litavsku konfederaciju industrijalaca

U sklopu redovitih kontakata s litavskim gospodarskim institucijama i udrugama, ali i nastavljajuci tradiciju sastanaka s veleposlanicima država koje predsjedavaju Vijecem Europske Unije, veleposlanik Krešimir Kedmenec je, po pozivu celništva te udruge, 28. sijecnja 2020. posjetio Litavsku konfederaciju industrijalaca (Lietuvos pramonininku konfederacija, www.lpk.lt). Tom prigodom je, za clanove Uprave Konfederacije (na celu s potpredsjednikom Romasom Austinskasom), dao pregled hrvatskog gospodarstva, poslovnog okruženja, mogucnosti ulaganja, ali i pregled stanja te mogucnosti razvoja hrvatsko-litavskih gospodarskih odnosa. Takoder, nazocne je upoznao s prioritetima i aktivnostima hrvatskog predsjedanja Vijecem Europske Unije, vezanima uz gospodarske i financijske teme. Nastavno posjet je iskorišten za raspravu o aktualnim temama vezanima uz gospodarske i socijalne prilike unutar Europske Unije, kao i o mogucnostima daljnjeg razvoja hrvatsko-litavskih gospodarskih odnosa.

Priopćenja