Potpisan Sporazum o suradnji Sveucilišta u Rijeci i Sveucilišta u Klaipedi

U glavnom litavskom luckom gradu, Klaipedi, koji je brojem stanovnika treci najveci u zemlji, potpisan je 9. lipnja 2016. Sporazum o suradnji Sveucilišta u Rijeci i Sveucilišta u Klaipedi. Sporazum su potpisali prof. Dr. Pero Lucin, rektor rijeckog sveucilišta, i prof. dr. Eimutis Juzeliunas, rektor klaipedskog sveucilišta. Takoder, istodobno su potpisani i posebni sporazumi za provedbu programa Erasmus+ izmedu Sveucilišta u Klaipedi i Pomorskog fakulteta u Rijeci te izmedu Sveucilišta u Klaipedi i Tehnickog fakulteta u Rijeci. Svecanosti potpisivanja i drugim dijelovima prateceg programa sudjelovali su s hrvatske strane privremeni otpravnik poslova Krešimir Kedmenec i pomocnik ministra gospodarstva Zdeslav Matic. Poticaj za uspostavu bliskije suradnje izmedu sveucilišta u Rijeci i Klaipedi bila je usredotocenost obje visokoškolske institucije na istraživanje i obrazovanje u vezi s pomorskim temama, kao i s temama energetike i zaštite okoliša. Uz navedeno, dodatan poticaj suradnji s rijeckim sveucilištem vezan je uz specificno iskustvo Litve i Sveucilišta u Klaipedi u uporabi najnovijih tehnologija iskorištavanja prirodnog ukapljenog plina, odnosno uspostave i operacionalizacije LNG terminala, što ce se na Sveucilištu u Klaipedi odraziti i skorim uvodenjem posebnog studijskog programa tehnologije uporabe prirodnog ukapljenog plina. Osim toga, rektor klaipedskog sveucilišta Juzeliunas je predložio da se oba sveucilišta povežu i suradnjom u podrucju zdravstvenih/medicinskih studija. Osim rektora Juzeliunasa, koji je predstavljao Sveucilište u Klaipedi, u programu su s litavske strane sudjelovali doc. dr. Rita Vaicekauskaite, prorektorica za istraživanje i umjetnost, dr. Saulius Gulbinskas, prorektor za infrastrukturu i razvoj, dekani i prodekani Fakulteta za pomorstvo i prirodoslovlje, Fakulteta za zdravstvo/medicinu, Umjetnicke akademije i Klaipedskog znanstvenog i tehnološkog parka, kao i glavni menadžeri tvrtke Klaipedos nafta, odnosno LNG terminala u Klaipedi.

Priopćenja