Veleposlanica Marija Kapitanovic se susrela s ministrom kulture, mladeži i sporta g. Kujtim Shala

Veleposlanica Marija Kapitanovic se susrela s ministrom kulture, mladeži i sporta g. Kujtim Shala s kojim je razgovarala o nizu pitanja od zajednickog interesa, a posebno o onima koja se odnose na suradnju u podrucju kulture, sporta i mladeži. Veleposlanica je cestitala ministru Shala na clanstvu u UEFA-i i pozitivnoj preporuci Europske komisije za liberalizaciju viznog režima za Kosovo. Nadalje je rekla da predvideno potpisivanje Sporazuma o suradnji u podrucju kulture izmedu Kosova i Hrvatske ima posebno znacenje u produbljivanju bilateralne suradnje u podrucjima od zajednickog interesa. Ministar Shala je zahvalio Veleposlanici na kontinuiranoj podršci i pomoci koju je Hrvatska dala Kosovu u svim fazama, a posebno za važnu podršku dvama posljednjim procesima: clanstvu u UEFI i liberalizaciji viznog režima. Ministar Shala je rekao da Kosovo ima vrlo dobre odnose s Hrvatskom i da ce se ti odnosi proširiti i ojacati te da Ministarstvo kulture, mladeži i sporta svoj prvi sporazum o suradnji potpisuje upravo s Republikom Hrvatskom. Ministar Shala je izrazio nadu da ce se potpisivanjem Sporazuma o kulturnoj suradnji otvoriti mogucnost za suradnju i obuku strucnjaka u podrucju kulturne baštine, restauracije i konzervatorskih aktivnosti za što na Kosovu postoji velika potreba, a Hrvatska ima iskustva i znanja na tome podrucju.

Priopćenja