Svecana dodjela potvrda o pohadanju tecaja hrvatskog jezika prvoj generaciji studenata na Filološkom fakultetu

U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Prištini prošloga je tjedna održana svecana dodjela potvrda o pohadanju tecaja hrvatskog jezika prvoj generaciji studenata na Filološkom fakultetu. Svecanosti su prisustvovali rektor Sveucilišta u Prištini, Marijan Dema, prodekan za medunarodnu suradnju, Dashamir Bërxulli, dekanica Filološkog fakulteta, Lindita Sejdiu-Rugova i profesorica hrvatskog jezika, Ivancica Bankovic-Mandic. Od ove školske godine studenti Filološkog fakulteta u Prištini imaju mogucnost odabira hrvatskog kao drugog stranog jezika, uz engleski, talijanski, francuski i njemacki jezik. Pocetnicki tecaj pohadalo je pedesetak studenata koji ucenje hrvatskog jezika mogu nastaviti i u drugom semestru ove školske godine. Ovom su se prigodom bivši studenti zagrebackog sveucilišta iz Prištine i ?akovice kao i studenti Filološkog fakulteta kratko obratili prisutnima na hrvatskom jeziku.

Priopćenja