Obavijest o neradnim danima

Veleposlanstvo Republike Hrvatske želi sretne božicne i novogodišnje blagdane. Veleposlanstvo nece raditi za Božic 25. i 26. prosinca 2019. godine te 01. i 06. sijecnja 2020. godine. Ambasada e Republikës së Kroacisë në Prishtinë nuk do të punojë me 25 dhe 26 Dhjetor 2019 dhe poashtu as me 01 dhe 06 Janar 2020 për shkak të festave në Republikën e Kroacisë. Embassy of the Republic of Croatia in Pristina will remain closed on Christmas 25th and 26th December 2019 and on the 01st and 06th January 2020.

Priopćenja