Javni natjecaj za prijavu programa i projekata manjinskih udruga za 2016.

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Kosovo, sukladno clanku 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine i Odluci predstojnika Državnog ureda za Hrvate izvan RH o raspodjeli financijske potpore namijenjenih hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2016. Godinu, raspisuje javni natjecaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2016. godinu. Obrasci za prijavu (obrazac prijave, obrazac proracuna i obrazac životopisa – Europass) nalaze se u nastavku, kao i tekst objave javnog natjecaja. Pozivamo sve udruge i društva da se odazovu natjecaju. Napominjemo kako se radi o financiranju projekata i programa koje se organiziraju unutar udruga i organizacija, a koje je potrebno opisati u Obrascu prijave, u dijelu „Podaci o projektu“. Ljubazno molimo da udruge svoje natjecaje upute na adresu Veleposlanstva (Fehmi Agani 125, 10 000 Priština) uz napomenu „Prijava na natjecaj za financiranje programa i projekata hrvatske nacionalne manjine u 2016. g.“ od 15.5.2016. do 15.7.2016. Molimo da se za sva pitanja, savjete i pomoc obratite na e-mail adresu: pristina@mvep.hr 1. Javni natjecaj 2. Manjine natjecaj – Obrazac prijave 3. Manjine natjecaj – Europass životopis 4. Manjine natjecaj – Obrazac proracuna

Priopćenja