Povratak hrvatskih državljana vozilom iz inozemstva u kriznoj situaciji

Sukladno obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova RH, o postupanju hrvatskih državljana koji su se s vozilima zatekli u inozemstvu, te se radi globalne pandemije širenja korona virusa nisu mogli ili se ne mogu vratiti u Republiku Hrvatsku, a u meduvremenu im istice ili je istekla valjanost prometne dozvole, i stoga im je otežan odnosno onemogucen povratak u Republiku Hrvatsku, Ministarstvo unutarnjih poslova RH savjetuje sljedece: 1. U državi u kojoj se se zatekli, ukoliko je to moguce, trebaju obaviti tehnicki pregled vozila i o tome zatražiti izdavanje Zapisnika o tehnickom pregledu iz kojeg mora biti razvidno da je vozilo tehnicki ispravno (po mogucnosti na engleskom jeziku), uz napomenu da su države clanice EU dužne izdati Zapisnik o tehnickom pregledu koji je uskladen s Direktivom 2104/45/EU Europskog parlamenta i Vijeca od 3. travnja 2014. godine o periodicnim tehnickim pregledima motornih vozila i njihovih prikljucnih vozila. 2. Pribaviti za svoje vozilo policu osiguranja (što je moguce putem interneta). Nakon povratka u Republiku Hrvatsku, vlasnici vozila mogu otici u bilo koju stanicu za tehnicki pregled vozila te obaviti produljenje valjanosti prometne dozvole, pri cemu ce se uplatiti samo propisane naknade (naknada za uporabu javnih cesta, naknada za zaštitu okoliša i dr.). Tehnicki pregled vozila nece se morati ponovo obavljati, ukoliko predoce originalni zapisnik o obavljenom tehnickom pregledu u državi clanici EU iz koje su se vratili u Republiku Hrvatsku. Za eventualne dodatne informacije molimo obratiti se mailom na pitanja@mup.hr

Priopćenja