Veleposlanik Kušen održao predavanje o Hrvatskoj i EU na Sveucilištu u Canterburyju

Na poziv Sveucilišta u Canterburyju (University of Canterbury) veleposlanik dr. sc. Damir Kušen je 30. rujna 2016. održao predavanje o Hrvatskoj i Europskoj Uniji. Profesorima i studentima su posebno bila zanimljiva njegova iskustva kao clana državnog pregovarackog tima tijekom pristupanja Hrvatske EU za podrucja vanjske, sigurnosne i obrambene politike te vanjske trgovine. Tom se prigodom susreo i sa vodstvom Sveucilišta i razgovarao o mogucoj daljnjoj suradnji s Hrvatskom.

Priopćenja