Registrirana Viktorijsko-hrvatska gospodarska komora

U Melbourneu je 20. kolovoza 2014. službeno registrirana i pokrenuta Victoria-Croatian Chamber of Commerce, kao projekt uske suradnje sa veleposlanstvom RH u Canberri i GK Melbourne te u koordinaciji sa skupinom uglednih poslovnih ljudi pretežno hrvatskog porijekla, a s ciljem institucionalnog umrežavanja što šireg kruga poslovnih ljudi zainteresiranih za jacanje australsko-hrvatske gospodarske suradnje u toj saveznoj državi. Važan dodatni poticaj osnivanju i radu komore imala je i nedavna poslovna video konferencija održana u Melbourneu sa predstavnicima kljucnih gospodarskih institucija u Hrvatskoj. Kao predsjednik Komore izabran je Marko Filipovic.

Priopćenja