Nastup „Klape Samoana“ u Canberri u okviru „National Multicultural Festivala“

U kulturnom dijelu Festivala, na velikoj pozornici u sklopu EU Villagea, u organizaciji Veleposlanstva, kao poseban gost nastupila je „Klapa Samoana“ iz Aucklanda. S obzirom na prigodu u kojoj je naglasak bio na kulturnom bogatstvu i raznolikosti, nastup izvodaca s Novog Zelanda, etnickih Samoanaca, Fidžijaca i Tonganaca, koji izvode tradicionalne hrvatske klapske pjesme na hrvatskom jeziku, izazvao je veliko zanimanje te je bio odlicno prihvacen.

Priopćenja