Australski Hrvati predstavljeni na G2.2. poslovnoj konferenciji u Zagrebu

Na ovogodišnjoj G2.2 poslovnoj konferenciji ,,Hrvati zajedno u biznisu"", održanoj u Zagrebu od 10. do 12. listopada te primarno namijenjenoj za Hrvate koji žive u iseljeništvu, okupilo se preko 170 sudionika iz 19 država, medu kojima je bilo najzastupljenije gotovo dvadeseteroclano Hrvatsko-australsko poslovno izaslanstvo, predstavljeno preko cetiri australsko-hrvatske gospodarske komore, a pod vodstvom veleposlanika dr. Damira Kušena. Hrvati iz Australije, institucionalnim sudjelovanjem kroz cetiri umrežene gospodarske komore, iz Pertha, Melbournea, Adelaidea i Sydneya, predstavili su svoj veliki potencijal i interes za jacanje poslovnih veza s RH. Sve sudionike primio je u svom uredu u Vladi i tehnicki premijer RH Tihomir Oreškovic sa svojim suradnicima te u svom pozdravnom govoru naglasio znacaj koji Hrvatu u dijaspori mogu imati u gospodarskom razvoju Hrvatske, te pozvao sudionike G2.2. konferencije da se vrate, ulažu i otvore svoje tvrtke te tako doprinesu snažnijem napretku domovine. Sudionici G2.2. predstavili su premijeru svoja iskustva, ocekivanja i interese za daljnje jacanje poslovnih sveza s domovinom. Veleposlanik Kušen je, obracajuci se u ime hrvatsko-australskog poslovnog izaslanstva, informirao premijera o projektu jacanja poslovne mreže australskih Hrvata, koja sada ukljucuje vec cetiri Australsko-hrvatske gospodarske komore, a koje kroz svoje predstavnike sudjeluju na G2. poslovnoj konferenciji. Sudionici Konferencije posjetili su i Ured Predsjednice Republike. Poslovnu konferenciju G2.2. otvorio je ministar Miro Kovac s pozivom hrvatskoj zajednici u svijetu da se još bolje poveže sa Hrvatskom, a ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat u svom je pozdravnom govoru rekao da je cilj Vlade uciniti 2016. godinom preokreta po pitanju investicija. Predstojnik Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas kazao je da je ,,zajednicki cilj osnažiti našu domovinu, zadržati mlade, stvoriti dobre uvjete za život i rad u Hrvatskoj - uciniti je lukom ostanka, a ne lukom odlaska". Poslovna konferencija G2.2. je okupila i impresivni krug panelista, predstavnika svih kljucnih gospodarskih i financijskih institucija u zemlji, eksperata u raznim podrucjima gospodarstva, posebno energetike, zdravstvenog turizma, znanosti i obrazovanja, inovacija i promidžbe, te veci broj direktora uspješnih tvrtki koje posluju u Hrvatskoj, ali i direktora stranih tvrtki koje vode hrvatski iseljenici. Kroz veci broj panela, zajednicka druženja i kroz brojne kontakte ostvarena je sinergija domacih institucija i hrvatske poslovne zajednice u svijetu kao najbolje jamstvo daljnjeg jacanja suradnje domovine i iseljeništva. U organizaciji Davida Tudorovica i SA Chamber of Commerce, organiziran je i posebni radni dorucak za australsko-hrvatsko izaslanstvo, na kojem su veleposlanica Susan Cox i veleposlanik Kušen ukratko predstavili kljucne prioritete i zajednicke ciljeve jacanja hrvatsko-australske suradnje, posebno u podrucju gospodarstva i trgovine.

Priopćenja