Obavijest o ponovnom uvođenju prijelaznih mjera za pristup hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada od 1. siječnja 2023.

Savezno vijeće odlučilo je od 1. siječnja 2023. godine ponovo uvesti ograničenja za pristup hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada.

Ova odluka donesena je u skladu s člankom 4. (d) Protokola III uz Sporazum o slobodi kretanja između Europske unije i Švicarske Konfederacije kojim je određeno da se u slučaju da broj radnih dozvola izdanih hrvatskim državljanima nakon 01.01.2022. premaši prosjek prethodne tri godine za 10% , aktivira „zaštitna klauzula“ i ponovno uvedu ograničenja za pristup hrvatskih državljana na švicarsko tržište rada od 1.1.2023., a najkasnije do kraja 2026.

Švicarska je uvela popratne mjere u vezi s uvođenjem slobodnog kretanja 2004. godine. Svaki put kada se slobodno kretanje osoba proširi na novu državu članicu, ugovorne strane moraju pregovarati i ratificirati protokol. Od 2007. puna prava slobodnog kretanja imaju državljani prvobitnih 15 država članica EU-a. Državljani 8 istočnoeuropskih zemalja koje su se pridružile EU-u 2004. zajedno s Ciprom i Maltom, punu slobodu kretanja uživaju od 2011. godine, a bugarski i rumunjski državljani od 2019. godine.

Ova ograničenja u obliku kvota te davanjem prednosti pri zapošljavanju švicarskim državljanima ili strancima već prisutnim na švicarskom tržištu rada uvedena su za hrvatske državljane 2017. godine, stupanjem na snagu Protokola III.

Nakon pet godina primjene Protokola III. Sporazuma o slobodi kretanja, Savezno vijeće Švicarske Konfederacije odlučilo je 1.10.2021. da, neće zatražiti daljnje produljenje prijelaznog razdoblja za pristup hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada pa se od 1.1.2022. više nisu primjenjivale prijelazne mjere iz Protokola III.

S obzirom da se u razdoblju od privremenog ukidanja ovih prijelaznih mjera broj hrvatskih državljana koji su zatražili radnu dozvolu u Švicarskoj povećao, švicarsko Savezno vijeće ponovno je ograničilo pristupa švicarskom tržištu rada za hrvatske državljane.

Priopćenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova dostupno je ovdje: https://mvep.gov.hr/press/priopcenje-mvep-a-vezano-uz-odluku-saveznog-vijeca-svicarske-konfederacije-o-ponovnom-uvodjenju-prijelaznih-mjera-za-pristup-hrvatskih-drzavljana-svicarskom-trzistu-rada/249193

Priopćenje švicarskog Saveznog vijeća dostupno je ovdje: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-91561.html .

Sve informacije u vezi pristupa hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada mogu se dobiti pri nadležnim švicarskim tijelima: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html.Pisane vijesti