Novi uvjeti ulaska u Švicarsku Konfederaciju

Putnicima koji iz Republike Hrvatske ulaze u Švicarsku potreban je negativan PCR test ne stariji od 72 sata, te ispunjeni obrazac najave dolaska.
Obrascu za najavu ulaska u Švicarsku možete pristupiti putem sljedeće poveznice:  https://swissplf.admin.ch/formular.
U razdoblju od četvrtog do sedmog dana potrebno je ponoviti test (PCR ili BAT) te rezultate testa kao i broj obrasca za najavu ulaska javiti nadležnom kantonalnom tijelu.
Kontakt podaci nadležnih kantonalnih tijela dostupni su ovdje: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321.
Putem interaktivnog alat dostupnog ovdje:  https://travelcheck.admin.ch/home mogu se u svakom trenutku provjeriti aktualni uvjeti ulaska u Švicarsku.
Covid potvrda potrebna je za sudjelovanje na većim događajima i u zatvorenim prostorima. Detaljne i aktualne informacije dostupne su ovdje:  https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html.

Pisane vijesti