Dobrovoljna prijava ino primitaka – pojašnjenje Porezne uprave 15. veljače 2022.

Nastavno na javni poziv građanima – hrvatskim rezidentima da dobrovoljno prijave ino primitke ostvarene u prethodnim godinama radi utvrđivanja eventualnih poreznih obveza u Republici Hrvatskoj bez pravnih posljedica (plaćanja kamata i provedbe prekršajnog postupka) uz uračunavanje poreza plaćenog u drugoj državi, kojeg je Porezna uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske objavila na svojoj internet stranici 21. prosinca 2021. godine, zbog brojnih upita u javnosti Porezna uprava na sljedećoj poveznici objavljenoj 15. veljače 2022. godine dostavila je pojašnjenje postupka dobrovoljnog prijavljivanja primitaka iz inozemstva:
https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3327&List=Vijesti
Porezna uprava navodi kako će se u postupku utvrđivanja eventualne porezne obveze, sukladno dobrovoljnoj prijavi ino primitaka, primjenjivati metoda koja je povoljnija za poreznog obveznika.

Pisane vijesti