Veleposlanik Veselko Grubišic prisustvovao zatvaranju Twinning light projekta u podrucju informiranja (pravo na pristup informacijama)

U Podgorici je 5. veljace 2019. godine održana svecanost zatvaranja Twinning light projekta „Jacanje kapaciteta Agencije za zaštitu licnih podataka i slobodan pristup informacijama“, koji je voden od strane Ureda povjerenika za informiranje Republike Hrvatske. Uz Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske dr.sc. Zorana Piculjana, svecanom zatvaranju prisustvovao je i veleposlanik Republike Hrvatske mr.sc. Veselko Grubišic. Vrijednost ovog projekta je 250.000 EUR, a trajao je 6 mjeseci, u kojem periodu su intenzivno održavane razne aktivnosti, s ciljem prijenosa znanja i iskustava te detaljnog upoznavanja s najboljim praksama u podrucju osiguravanja prava na pristup informacijama. U svom pozdravnom govoru veleposlanik Grubišic istaknuo je ovaj projekat kao izvrstan primjer mogucnosti suradnje izmedu novih i buducih država clanica EU-a te njihovih institucija, kroz prijenos znanja i vještina, razmjenu iskustava i proces ucenja koji pomaže napredovati u institucionalnom i demokratskom razvoju, pri cemu je ostvarivanje prava gradana na informacije jedan od kljucnih pretpostavki aktivnog gradanstva, efikasne uprave i odgovorne vlasti.

Priopćenja