Veleposlanik Grubišic susreo se sa studentima kroatistike Sveucilišta u Zadru

U Nacionalnoj biblioteci na Cetinju, 18. listopada 2019. godine, veleposlanik Grubišic se sastao sa studentima kroatistike Sveucilišta u Zadru, koji su se sa svojom profesoricom dr. sc. Vandom Babic, u sklopu studijskog putovanja obilazili gradove Boke kotorske i Cetinje. Veleposlanik Grubišic je tom prilikom studentima predstavio diplomaciju kao profesiju i objasnio znacaj i ulogu veleposlanika Republike Hrvatske kao i poslove diplomatskog predstavništva. Na kraju susreta, direktor Nacionalne biblioteke „?urde Crnojevic“, g. Bogic Rakocevic i prof. dr. sc. Babic urucili su veleposlaniku Grubišicu prigodne poklone zahvale. Osim ovog susreta, studenti su posjetili Hrvatsko nacionalno vijece Crne Gore, a prilikom susreta s biskupom u miru u Kotoru, jedan od studenata održao je predavanje o kotorskoj katedrali. Studijsko putovanje je organizirano zahvaljujuci Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, HNV-u i Sveucilištu u Zadru.

Priopćenja