Veleposlanik Grubišic sudjelovao u zatvaranju Twinning light projekta na podrucju tržišnog natjecanja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja s hrvatske strane i Agencija za zaštitu konkurencije s crnogorske strane, organizirale su 18. lipnja 2019. godine u Podgorici, svecano zatvaranje projekta „Jacanje institucionalnih i tehnickih kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije”. U zatvaranju su uz predstavnike navedenih agencija sudjelovali i predstavnik EU Delegacije u Crnoj Gori te veleposlanik RH, g. Veselko Grubišic. Veleposlanik Grubišic u uvodnom govoru je istaknuo kako je upravo jacanje institucionalne i tehnicke sposobnosti Agencije za zaštitu konkurencije od velikog znacaja za postizanje uvjeta jednakih prilika za sve poslovne subjekte u Crnoj Gori. Pohvalio je njihovu medusobnu suradnju, kojom prilikom su hrvatski eksperti boravili ovdje, a crnogorski eksperti u Hrvatskoj, prilikom cega su imali neposredan uvid u rad hrvatskih institucija što daje još vecu dodanu vrijednost ovom zajednickom projektu. Voditeljica projekta s hrvatske strane, gda Branimira Kovacevic ukratko je opisala kako je tekao projekat. Uspješno su provedene 24 misije na raznim podrucjima, ponajviše pravnom, ekonomskom i IT-u, kao i brojni treninzi, prezentacije i mišljenja u predmetima iz prakse AZZK-a. U sklopu projekta organiziran je i studijski posjet Republici Hrvatskoj, odnosno relevantnim institucijama iz ovog podrucja. Hrvatski strucnjaci dali su i svoje preporuke za daljnji rad i razvoj Agencije, kao što su jacanje administrativnih kapaciteta, pojacana vidljivost u zemlji i inozemstvu, poboljšanje zakonodavnog okvira te daljnje provedba ovakvih ili slicnih projekata.

Priopćenja