Objava o registraciji biraca za izbore za Europski parlament

Na temelju odredbe clanka 29. stavka 1. i clanka 36. stavka 1. Zakona o registru biraca (NN 144/12, 105/15), Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori, Podgorica i Generalni konzulat Republike Hrvatske u Crnoj Gori, Kotor daju OBJAVU O PRETHODNOJ I AKTIVNOJ REGISTRACIJI BIRACA U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Podgorici i Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Kotoru moguce je izvršiti: Prethodnu registraciju - biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu ili Generalnom konzulatu, Aktivnu registraciju - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu ili Generalnom konzulatu, kako bi mogli glasovati na izborima za clanove Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske, koji ce se održati 26. svibnja 2019. i u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Podgorici ili Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Kotoru. Prethodnu i aktivnu registraciju biraca za glasovanje u Crnoj Gori, biraci mogu obaviti u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Podgorici ili Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Kotoru, najkasnije do srijede 15. svibnja 2019. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju. Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju biraca podnosi se Veleposlanstvu ili Generalnom konzulatu osobno, poštom, putem faksa ili e-maila skenirano, uz obvezu prilaganja preslike hrvatske putovnice ili osobne iskaznice. Svi biraci mogu do 15. svibnja 2019. provjeriti svoj upis u registar biraca u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Gradani, te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka. Zahtjev za aktivnu registraciju ne moraju podnijeti biraci, kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, osim ako žele glasovati na podrucju druge diplomatske misije ili konzularnog ureda, razlicitog od adrese na osobnoj iskaznici, tj. od adrese koju su prijavili hrvatskim tijelima ili ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj. Kontakt: croemb.podgorica@mvep.hr ili tel: (+382) 20 269 760 Obrasce potrebne za registraciju možete skinuti ovdje: - za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja