Javni natjecaj za prijavu programa i projekata

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori raspisuje J A V N I N A T J E C A J za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2015. godinu. Sve zainteresirane udruge, ustanove i organizacije dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz državnog proracuna Republike Hrvatske za 2015. godinu. Rok za prijavu na natjecaj je 4. prosinca 2015." Javni natjecaj Životopis Izjava o partnerstvu Obrazac prijave Obrazac proracuna Ugovor s udrugom

Priopćenja