Izbori za zastupnike za Hrvatski sabor – Objava biracima

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori i Generalni konzulat Republike Hrvatske u Kotoru, na temelju clanka 29. stavka 1. i clanka 36. stavka 1. Zakona o registru biraca (NN 144/12, 105/15 i 98/19) daje OBJAVU O PRETHODNOJ I AKTIVNOJ REGISTRACIJI BIRACA Pozivaju se biraci koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i biraci koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj da u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Crnoj Gori i Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Kotoru izvrše: Prethodnu registraciju - biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu ili Generalnom konzulatu, Aktivnu registraciju - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu ili Generalnom konzulatu. kako bi mogli glasovati na izborima za zastupnike Hrvatskog sabora koji ce se održati 04. srpnja i 05. srpnja 2020. godine, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Crnoj Gori i Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Kotoru. Zahtjev za aktivnu registraciju ne moraju podnijeti biraci kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, osim ako žele glasovati na podrucju druge države (razlicite od adrese na osobnoj iskaznici, tj. od adrese koju su prijavili hrvatskim tijelima) diplomatske misije ili konzularnog ureda, odnosno u Republici Hrvatskoj. Prethodnu i aktivnu registraciju biraca za glasovanje u Crnoj Gori, biraci mogu obaviti u Veleposlanstvu i Generalnom konzulatu najkasnije do srijede 24. lipnja 2020. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju. Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju biraca podnosi se Veleposlanstvu ili Generalnom konzulatu osobno, poštom, putem faksa ili e-maila skenirano uz obvezu prilaganja preslike hrvatske putovnice ili osobne iskaznice. Svi biraci mogu do 24. lipnja 2020. provjeriti svoj upis u registar biraca u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Gradani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka. OBJAVA BIRACIMA ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja