IPA prekogranicni program Republika Hrvatska – Crna Gora

Na programskoj konferenciji “IPA prekogranicni program Republika Hrvatska – Crna Gora” u Podgorici 11. sijecnja 2016. predstavljeni su mnogobrojni projekti u okviru ovog prekogranicnog programa za razdoblje 2007. – 2013. Program je zapoceo 2008. godine, od kada je ugovoreno 17 projekata u ukupnoj vrijednosti od 6,5 milijuna eura. Predstavnice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU gda Franka Vojnovic te Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske gda Ines Kos, ispred institucija koje vode program s hrvatske strane, takoder su posjetile Veleposlanstvo RH u Podgorici. Tom se prigodom vodio razgovor o širokom aspektu korištenja IPA programa, pa i mogucnosti aplikacije istih za realizaciju projekta Hrvatske kuce u Kotoru.

Priopćenja