Tradicionalna proslava "Guna me Rrëke Festë" u Fierskoj opcini

U mjestu Seman u opcini Fier je 19. svibnja 2017. organizirana tradicionalna proslava na rijeci Guni - "Guna me Rrëka Festë". Za mnogobrojne uzvanike, medu kojima su bili i veleposlanici država clanica EU-a, predstavljene su najljepše narodne nošnje, tradicija i kulturna baština sa podrucja izmedu rijeka Myzeqe i Gune.

Priopćenja