Susret s predsjednicom Parlamentarnog odbora za vanjske poslove

Predsjednica Parlamentarnog odbora za vanjske poslove gda Mimi Kodheli održala je 31. sijecnja 2018. u Parlamentu Republike Albanije sastanak s veleposlanicom Sanjom Bujas-Juraga. Veleposlanica je istaknula prijateljske odnose izmedu Hrvatske i Albanije te rekla da ce Hrvatska pružiti potporu Albaniji na njenom putu ka integraciji u EU.

Priopćenja