Seminar o recikliranju plastike u Albaniji

Na Seminaru o recikliranju plastike u Albaniji održanom u Tirani 3. ožujka 2016. u organizaciji UNEP, UNIDO i ECAT Tirana (Environmental Center for Administration and Technology), zapaženo izlaganje imala je Maja Rujnic-Sokele sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. U prezentaciji na temu gospodarenja plasticnim otpadom i recikliranja u Hrvatskoj prikazala je sustave i nacine zbrinjavanja plasticnog otpada u Hrvatskoj, hrvatska relevantna iskustva i primjere uspješnog zbrinjavanja (Cakovec, Ponikve) koje je dodatno elaborirala u panel diskusiji. Uspješnim sudjelovanjem gde Rujnic-Sokele u ovom seminaru nastavljeni su kontakti izmedu Hrvatske i Albanije u podrucju zaštite okoliša, ranije uspostavljeni na razini veleposlanice Sanje Bujas-Juraga i Ministarstva okoliša. Za daljnji razvoj ekološke i relevantne gospodarske suradnje postoji veliki potencijal, ali i obostrana želja, narocito u odnosu na zajednicku brigu o flori i fauni Jadranskog mora koje ih povezuje cemu obje države pridaju veliku važnost.

Priopćenja