Poceo s radom Upravljacki odbor projekta sprjecavanja rizika onecišcenja Jadranskog mora i voda

U okviru Provedbenog programa Nacionalne strategije razvojne suradnje 2017-2021 koja obuhvaca i humanitarnu pomoc, u Tirani je 12. srpnja 2018. održan prvi sastanak Upravljackog odbora projekta sprjecavanja rizika onecišcenja Jadranskog mora i voda u Albaniji izmedu UNDP-a Albanija i RH, cime je formalno oznacen pocetak rada. Na prvom sastanku su sudjelovali predstavnici VRH u Albaniji, UNDP-a te albanskog Ministarstva turizma i okoliša te Ministarstva infrastrukture i energetike. Planirane aktivnosti se odnose na: analizu i procjenu legislative i institucionalnih kapaciteta, procjenu rizika te ukljucivanje svih relevantnih institucija u edukaciju. Ovim projektom Hrvatska podržava ocuvanje okoliša te jacanje institucionalnih kapaciteta u Jugoistocnoj Europi."

Priopćenja