Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Smart Farm Korea – sajam „pametne poljoprivrede“, 12. – 14. lipnja 2024.

U gradu Changwon se od 12. do 14. lipnja 2024. održava sajam Smart Farm Korea, na kojem će biti izložene razne tehnologije tzv. "pametne poljoprivrede" i druge inovacije. Kao posebna pogodnost ističe se spremnost organizatora sajma na pokrivanje troškova putovanja i smještaj za dva noćenja tvrtkama koje će sudjelovati u B2B razgovorima.
 
Više informacija o predmetnom sajmu nalazi se u brošuri: SFKOREA2024_Brochure
Obrazac za prethodnu registraciju za sajam Smart Farm Korea: Visitor Pre-Registration for Smart Farm Korea 2024