Mladenov u ZG-svibanj 2010

Официално посещение на министъра на външните работи на Република България, Николай Младенов в Република Хърватия

По покана на министъра на външните работи и европейските интеграции Гордан Яндрокович, на 31 май 2010 г. министър Николай Младенов беше на официално посещение в Република Хърватия. Със своя домакин Яндрокович, Младенов проведе tete-a-tete среща, среща с делегациите, както и работен обяд. Двамата министри потвърдиха високото ниво на отношенията между двете страни, между които няма отворени въпроси. Те изразиха желание, срещите на високите длъжности лица да продължът, което ще допринесе за подобряване на двустранните отношения. Съговорниците се съгласиха, че е необходимо влагане на допълнителни усисилия за да се подобри двустранно икиномическо сътрудничество. Те изразиха удволетворение от неодавна подписаното споразумение за сътрудничество между националните агенции за насърчаване на влаганията, както и от утрешната среща на Общата комисия за икономическото сътрудничество в София. 

????????? ????????? ?? ????????? ?? ???????? ?????? ?? ????????? ????????, ??????? ???????? ? ????????? ????????

?? ?????? ?? ????????? ?? ???????? ?????? ? ???????????? ?????????? ?????? ??????????, ?? 31 ??? 2010 ?. ???????? ??????? ???????? ???? ?? ????????? ????????? ? ????????? ????????. ??? ???? ??????? ??????????, ???????? ??????? tete-a-tete ?????, ????? ? ???????????, ????? ? ??????? ????. ??????? ???????? ?????????? ???????? ???? ?? ??????????? ????? ????? ??????, ????? ????? ???? ???????? ???????. ?? ???????? ???????, ??????? ?? ???????? ????????? ???? ?? ?????????, ????? ?? ????????? ?? ??????????? ?? ???????????? ?????????. ????????????? ?? ?????????, ?? ? ?????????? ??????? ?? ???????????? ???????? ?? ?? ?? ??????? ?????????? ???????????? ??????????????. ?? ???????? ?????????????? ?? ???????? ??????????? ???????????? ?? ?????????????? ????? ???????????? ??????? ?? ??????????? ?? ??????????, ????? ? ?? ????????? ????? ?? ?????? ??????? ?? ?????????????? ?????????????? ? ?????. Press releases