IZLOZBA U SOBRANJU_GLAGOLJICA

В Народното събрание на Република България е открита изложба „Глаголически ренесанс”

Днес, 12 май в клуба на народните представители в Народното събрание на Република България е открита изложба „Глаголически ренесанс”, организирана от Художествената организация Ядертина от Задар, Самостоятелната служба за хърватите извън страната и култура в Министерството на външните работи и европейските интеграции на Република Хърватия, Министерството на културата на Република Хърватия, Отдела за култура на Град Задар и Община Задар, Посолството на Република Хърватия в Република България и Посолството на Република България в Република Хърватия. Откривайки изложбата пред многобройни български депутати, дипломати и представители на българските обществени и културни среди, председателят на Народното събрание, Цецка Цачева подчерта важността на глаголицата за културното наследство на България, както и за другите славянски народи и допълни, че преди няколко месеца тази изложба е била поставена в Градската скупщина в Загреб.
Обръщайки се към присъстващите, хърватският посланик Данийела Баришич подчерта, че глаголическото писмо е било от голямо значение за хърватската писменост, а и днес е непресъхваща инспирация.

 

В Народното събрание на Република България е открита изложба „Глаголически ренесанс”

Днес, 12 май в клуба на народните представители в Народното събрание на Република България е открита изложба „Глаголически ренесанс”, организирана от Художествената организация Ядертина от Задар, Самостоятелната служба за хърватите извън страната и култура в Министерството на външните работи и европейските интеграции на Република Хърватия, Министерството на културата на Република Хърватия, Отдела за култура на Град Задар и Община Задар, Посолството на Република Хърватия в Република България и Посолството на Република България в Република Хърватия. Откривайки изложбата пред многобройни български депутати, дипломати и представители на българските обществени и културни среди, председателят на Народното събрание, Цецка Цачева подчерта важността на глаголицата за културното наследство на България, както и за другите славянски народи и допълни, че преди няколко месеца тази изложба е била поставена в Градската скупщина в Загреб.
Обръщайки се към присъстващите, хърватският посланик Данийела Баришич подчерта, че глаголическото писмо е било от голямо значение за хърватската писменост, а и днес е непресъхваща инспирация.

 Press releases