Vročitev zahvalne listine Rdečemu križu Slovenije

  • Photo
  • Slika
  • Slika
Dne 28. decembra 2021 je veleposlanik mag. Boris Grigić v Veleposlaništvu Republike Hrvaške v Ljubljani izročil Rdečemu križu Slovenije zahvalo Rdečega križa Hrvaške za pomoč po uničujočem potresu, ki je prizadel Sisaško-moslavaško županijo pred natanko enim letom. Veleposlanik Grigić je ob tej priložnosti poudaril, da je povezava med sosednjimi in prijateljskimi državami prišla do izraza tudi v tistih težkih časih, saj je Rdeči križ Slovenije med prvimi pomagal potresno uničenemu območju. V pomoč so poleg Rdečega križa Slovenije priskočili tudi slovenska vlada, slovenski gasilci, hrvaška društva v Sloveniji, slovenski nogometni klubi ter veliko število slovenskih državljanov in občin, ki so potrdili, da se pravega prijatelja spozna v težavah.
V imenu Rdečega križa Slovenije je zahvalo prejela mag. Vesna Mikuž, predsednica RKS in ga. Cvetka Tomin, generalna sekretarka RKS. Ga. Mikuž se je zahvalila RKH za priznanje in poudarila, da je RKS takoj po potresu zbral finančno pomoč, ki je prebivalcem potresno prizadetega območja omogočila, da so v kratkem času priskrbeli najnujnejše. Ga. Tomin je izpostavila izjemno dobro dolgoletno sodelovanje z RKH, ki se je izkazalo tudi med lanskim potresom pri usklajenosti zbiranja in pošiljanja potrebne pomoči takoj po potresu.

News