Videokonferenca »Korenine« v okviru mreže Dublin-Ljubljana-Široki Brijeg-Vukovar

V organizaciji Državnega urada za Hrvate izven RH je 30. marca 2019 potekala videokonferenca »Korenine«, v kateri so v okviru mreže Dublin-Ljubljana-široki Brijeg-Vukovar sodelovali ucenci hrvaške šole v Dublinu, ucenci hrvaškega pouka v Ljubljani, ucenci Druge osnovne šole v širokem Brijegu ter ucenci Osnovne šole Blago Zadro iz Vukovarja. Pilot projektu »Korenine« so se prvic pridružili tudi ucenci hrvaškega pouka v Sloveniji, ki ga poducuje uciteljica hrvaškega jezika Vesna Hrdicka-Bergelj. Udeležence videokonference »Korenine« je iz Hrvaškega doma v Ljubljani pozdravil veleposlanik mag. Boris Grigic in izrazil zadovoljstvo, da so v pilot projekt prvic vkljuceni tudi hrvaški ucenci iz Slovenije, projektu pa je zaželel nadaljnjo krepitev in širitev mreže tudi na druge države, v katerih živijo hrvaški ucenci, saj je povezovanje mladih jamstvo krepitve hrvaške identitete v prihodnosti. Prof. Ivana Franic, pomocnica ministrice za znanost in izobraževanje RH, je v nagovoru udeležencev iz Vukovarja poudarila, da je cilj tega projekta krepitev sodelovanja šol, ki jih obiskujejo hrvaški ucenci izven Hrvaške, z osnovnimi šolami v Republiki Hrvaški, kakor tudi medsebojno spoznavanje in zbliževanje otrok iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter iz dvanajstih evropskih držav, v katerih živi hrvaška narodna manjšina, kakor tudi otrok iz izseljenstva v osnovnošolskem obdobju. Cilji projekta so, poleg krepitve sodelovanja šol, ki izvajajo hrvaški pouk v tujini, s hrvaškimi šolami, nudenje podpore uciteljem hrvaškega jezika in kulture izven Hrvaške, kakor tudi utrjevanje hrvaške identitete s krepitvijo vezi z Republiko Hrvaško. V pilot fazi projekta, ki traja do konca šolskega leta 2019/2020, je bilo ustvarjeno šest mrež, v sklopu vsake mreže pa je ena osnovna šola iz Vukovarja s šolo iz izseljenstva, iz države v kateri živi hrvaška narodna manjšina, in iz Bosne in Hercegovine. Skupna srecanja udeležencev vsake mreže bodo potekala predvidoma preko videokonference enkrat do konca šolskega leta 2018/2019, in dva do tri krat v šolskem letu 2019/2020. V prvem vkljucevanju iz Ljubljane so ucenci seznanili druge udeležence videokonference z naravnimi lepotami in znamenitostmi Republike Slovenije, odpeli nekaj pesmi, poleg ucencev pa so sodelovale tudi Žabice, otroška sekcija Hrvaškega kulturnega društva Medžimurje iz Ljubljane.

Press releases