Veleposlanik Grigic predstavil prednostne naloge v Državnem svetu

Na plenarni seji Državnega sveta, ki je potekala 22. januarja 2020, je veleposlanik mag. Boris Grigic predstavil prednostne naloge hrvaškega predsedovanja Svetu Evropske unije. Po predstavitvi je veleposlanik Grigic odgovarjal na vprašanja poslancev, ki so jih še posebej zanimala vprašanja glede skupne kmetijske politike, vecletnega financnega okvirja, migracij, infrastrukturnih projektov, demografskih trendov in nadaljnjega intenziviranja hrvaško-slovenskih odnosov na podrocju znanosti in tehnologije. Veleposlanik Grigic je ob tej priložnosti predsedniku Državnega sveta Alojzu Kovšci podaril službeno kravato hrvaškega predsedovanja.

Press releases