Uspešen zaključek evropskega projekta SINCRO.GRID

  • Photo
  • Slika
Slovesnost ob uspešnem zaključku evropskega projekta SINCRO.GRID je potekala 8. septembra 2022 v Beričevem pri Ljubljani v navzočnosti predstavnikov hrvaških in slovenskih operaterjev prenosnih in distribucijskih sistemov, ki so projekt izvajali – HOPS, ELES, HEP ODS in SODO, predstavnikov uradnih organov Evropske komisije, ki so sofinancirali projekt, ter proizvajalcev opreme in izvajalcev del.
 
SINCRO.GRID je prvi izmed le treh PCI (Project of Common Interest) projektov naprednih omrežij, ki mu je odobreno sofinanciranje 51 odstotkov projekta s sredstvi CEF (Connecting Europe Facility), podpornega programa za financiranje infrastrukturnih projektov evropskega sklada.
HOPS, ELES, HEP ODS in SODO so v zadnjih petih letih uspešno integrirali že napredne tehnologije – kompenzacijske naprave, baterijske sisteme za shranjevanje električne energije in sistem dinamičnega termičnega vrednotenja trenutnega stanja daljnovodov – inovativno v slovensko in hrvaško elektroenergetsko omrežje. Poleg tega je bil implementiran čezmejni virtualni nadzorni center za nadzor in regulacijo napetosti v obeh sistemih. Takšno povezovanje je povečalo sinergijo in ekonomsko učinkovitost naložb.
 
Projekt prispeva k večji zanesljivosti oskrbe, integraciji OIE, zmanjšanju odvisnosti od uvoza energentov, vplivu fosilnih goriv na okolje, povečanju čezmejnih prenosnih zmogljivosti ter razvoju in uvajanju novih tehnologij in gospodarstva v celoti.
 
Veleposlanik mag. Boris Grigić je navzoče pozdravil v imenu ministra za gospodarstvo in trajnostni razvoj Republike Hrvaške Davorja Filipovića in poudaril, da je to pomemben dan, ko obeležujemo zaključek skupnega projekta obeh držav, ki je povezan s pametnimi omrežji, in kot tak lahko zagotavlja boljšo izrabo omrežja v času, ko obnovljivi viri energije zavzemajo vse večji prostor v elektroenergetskem sistemu.
 
»Poleg tega evropskega vidika me kot veleposlanika Republike Hrvaške v Sloveniji še posebej veseli, da gre za skupen projekt in uspešno sodelovanje med našima državama, ki se vse bolj razvija in krepi na področju energetike,« je dejal veleposlanik Grigić.

News