Predstavitev projekta „Register hrvaških subjektov izven Republike Hrvaške“

V Hrvaškem domu v Ljubljani je 27. februarja 2020 potekala predstavitev projekta Register hrvaških subjektov izven Republike Hrvaške, ki jo je vodil Alen Matanic, vodja Službe za gospodarsko sodelovanje Osrednjega državnega urada za Hrvate izven RH. Vzpostava Registra je predvidena z Zakonom o odnosih Republike Hrvaške s Hrvati izven Republike Hrvaške. Osebni podatki uporabnika Registra so varovani v skladu s dolocbami Splošne uredbe o varovanju podatkov (GDPR). Register je digitalna baza podatkov in komunikacijsko omrežje, dostopno v obliki aplikacije. Po registraciji in prijavi v sistem uporabniki izdelajo zapis za fizicno in/ali pravno osebo, kar jim omogoca uporabo vseh možnosti in prednosti Registra. Register je odprt za vse bodoce uporabnike, v februarju 2020 pa je zabeleženo 4.300 uporabnikov iz celega sveta ter 70.000 obiskovalcev. Iz Slovenije je registriranih 9 zapisov o fizicnih osebah. Uporabniki aplikacije Registra imajo priložnost vzpostaviti poslovno, znanstveno, kulturno, športno ali katero drugo vrsto sodelovanja s Hrvati iz domovine in celega sveta. Ob tem je omogocena direktna komunikacija med vsemi uporabniki ter prejemanje obvestil o možnostih uresnicitve profesionalnih in osebnih interesov uporabnikov. Med prezentacijo je g. Matanic demonstriral postopek vpisa pravne osebe oziroma postopek iskanja v Registru, ter je poudaril, da je cilj vzpostavitve Registra vkljucevanje cim vecjega števila uporabnikov v omenjeno komunikacijsko omrežje. Predstavitve so se udeležili predstavniki Zveze hrvaških društev v Sloveniji, Hrvaškega društva Ljubljana, Hrvaškega kulturno umetniškega društva Ivan Car in clani Iniciativnega odbora Hrvaškega kulturnega centra.

Press releases