Predstavitev knjige Hrvati v Sloveniji

Predstavitev knjige Hrvati v Sloveniji avtorja dr. Filipa škiljana in dr. Marine Peric Kaselj je potekala 26. novembra 2018 v galeriji Centra slovanskih kultur France Prešern v Ljubljani. Knjiga Hrvati v Sloveniji je nastala kot del raziskovanja v sklopu dvoletnega bilateralnega znanstvenega projekta z naslovom „Novi izzivi za hrvaške in slovenske diasporske skupnosti“, v skupni izvedbi Inštituta za migracije in narodnosti (IMIN) in Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije. Projekt je obsegal raziskovanje nacionalne in kulturne identitete pripadnikov skupnosti narodnostnih manjšin, pri cemer je posebej izpostavljena kulturna produkcija. Poleg zgodovinsko-demografskega uvoda, knjiga vsebuje tudi razgovore s clani hrvaških društev v Sloveniji o vprašanjih njihovega prihoda v Slovenijo, življenja v Sloveniji v casu nekdanje skupne države, položaja v Sloveniji po osamosvojitvi in današnjega statusa. Avtorji so poudarili zelo dobro sodelovanje pri izvedbi projekta s predsednikom Zveze hrvaških društev v Sloveniji ?aninom Kutnjakom ter s prof. dr. šimom Ivanjkom, castnim konzulom RH v Sloveniji, ki je tudi eden izmed recenzentov knjige Hrvati v Sloveniji. Navzoce so nagovorili tudi Jan škoberne, državni sekretar Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Milan Bošnjak, svetovalec s posebnim položajem za vprašanja hrvaške narodne manjšine v tujini v Osrednjem državnem uradu za Hrvate izven RH in Romana Franulovic-Bušic, zacasna odpravnica poslov v Veleposlaništvu RH Ljubljana.

Press releases