Peta seja Komisije za vprašanja statusa Hrvatov v Republiki Sloveniji

V Veleposlaništvu RH v Ljubljani je 16. decembra 2019 potekala peta seja Komisije za vprašanja statusa Hrvatov v Republiki Sloveniji pod predsedovanjem državnega sekretarja Zvonka Milasa. Na seji so potekali razgovori o potrebi organizacije pouka hrvaškega jezika in kulture na podrocju Bele krajine in slovenske Istre, saj so to podrocja Slovenije, kjer Hrvati živijo kot avtohtona manjšina, pouka hrvašcine pa tam ni. Izpostavljena je bila potreba dodatnega angažmaja tudi znotraj same hrvaške skupnosti, posebej na podrocju Bele krajine, v cilju okrepitve programov in projektov usmerjenih na ohranjanje hrvaškega jezika, kulture in dedišcine z vkljucevanjem mladine. Veleposlanik mag. Boris Grigic se je zahvalil državnemu sekretarju Zvonku Milasu za izvedbo seje Komisije v Veleposlaništvu RH v Ljubljani in poudaril, da je omenjeni sestanek pomembno sporocilo, da Republika Hrvaška stoji za svojo manjšino s kontinuirano podporo pri uveljavljanju pravic do statusa narodne manjšine. Gospod Milas je na koncu poudaril, da bo parlamentarni Odbor za Hrvate izven RH sklical tematsko sejo o Hrvatih v Sloveniji v februarju ali marcu prihodnje leto, kar bo dodatna spodbuda k reševanju tega vprašanja.

Press releases