Odkritje parkovnega spomenika hrvaškemu generalu Svetozarju Boroevicu

V soboto, 10. decembra 2016, ob 160. obletnici rojstva hrvaškega generala Svetozarja Borojevica von Bojna, poveljnika V. avstro-ogrske armade na Soški fronti, v okviru 100. obletnice prve svetovne vojne, je bil na Prevalu nad Novo Gorico odkrit parkovni spomenik posvecen avstro-ogrskemu feldmaršalu - hrvaškemu generalu Svetozarju Boroevicu von Bojna. Spomenik so odkrili predsednik Društva Soška fronta 1915-1917 Tadej Munih, župan Nove Gorice Matej Arcon in nacelnik Sektorja za nepremicno kulturno dedišcino na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije Silvester Gaberšcek. V kulturnem programu je nastopil trobilni kvintet Slovenske vojske in akademski zbor Vinko Vodopivec. S hrvaške strani so se odkritja spomenika in polaganja venca udeležili predstavniki HVIDRE NZI-NZZ in Komisije za obeleževanje 100. obletnice prve svetovne vojne Mesta Zagreb, Valentino Rajkovic, polkovnik v miru, Toni Rajkovic, štabni narednik v miru, Nikola Tominac, polkovnik v miru in Drago Umicevic, polkovnik v miru. Iz Veleposlaništva RH v Ljubljani se je svecanosti udeležila pooblašcena ministrica Romana Franulovic-Bušic.

Press releases