Minister Primorac v Ljubljani

Minister Primorac v Ljubljani Hrvaški minister za znanost, izobraževanje in šport, dr. Dragan Primorac, s sodelavci na 12. ministrski konferenci clanic CEEPUS, ki se danes odvija v Ljubljani

Minister Primorac na 12. ministrski konferenci držav CEEPUS Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ki predseduje programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies), bo danes, 17. februarja 2006, v Ljubljani gostilo 12. ministrsko konferenco držav CEEPUS, ki se ga bo udeležil tudi dr. Dragan Primorac, hrvaški minister za znanost, izobraževanje in šport, skupaj s svojimi sodelavci. Dr. Jure Zupan, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ki je predsedovanje programu CEEPUS lani prevzel od Avstrijcev, bo na konferenci predsedovanje predal svojemu hrvaškemu kolegu, ministru Primorcu. Na konferenci bodo ob slovenskem in hrvaškem ministru sodelovali tudi mag. Elisabeth Sorantin, generalna sekretarka programa CEEPUS in ministri, pristojni za visoko šolstvo iz Avstrije, Crne gore, Makedonije ter Srbije. Svojo prisotnost pa na konferenci pa so potrdili tudi predstavniki iz vseh ostalih clanic programa CEEPUS: Albanije, Bolgarije, Ceške, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovaške.

Press releases