Dnevi hrvaške kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani

V okviru Tedna univerze so na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekali Dnevi hrvaške kulture, v sklopu katerega je predstavljen projekt Hrvaška umetnost z besedami in slikami. Dneve hrvaške kulture je v okviru delovnega obiska v Ljubljani, 25. novembra 2016, odprl Davor Ivan Stier, prvi podpredsednik Vlade in minister za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške, s predavanjem »Hrvaška - perspektive in izzivi« za študente kroatistike na Filozofski fakulteti. Dnevi hrvaške kulture na Filozofski fakulteti so se nadaljevali 29. novembra 2016 s predavanjem in delavnico hrvaških plesov, kjer so se predstavili clani folklorne skupine LADO, Krešimir Dabo, ravnatelj, Livija Zguric, višja strokovna sodelavka za odnose z javnostjo, Vlatka Hlišc in Alen šuškovic. Razstavo Gorana Trbuljaka »Umjetnik bez galerije isto je što i krumpir bez friteze« je odprla veleposlanica RH v Sloveniji Vesna Terzic, 7. decembra 2016 v avli Filozofske fakultete. Goste sta pozdravila prof. dr. Gregor Perko, prodekan Filozofske fakultete in predstojnica Oddelka za slavistiko doc. dr. Namita Subiotto, nekaj besed o razstavi pa je spregovorila kustosinja razstave dr. Jerica Ziherl, ravnateljica Muzeja-Museo Lapidarium iz Novigrada. Razstava bo odprta do 21. decembra 2016. Dr. Jerica Ziherl je imela predavanje »Rijeci i slike u kontekstu suvremene hrvatske umjetnosti« - skupina Gorgona, Gotovcevi fluksus kolaži, Trbuljakova zgodnja dela, Skupina šestih avtorjev, multimedialne jezikovne variacije Nove umetniške prakse. Del predavanja je bil posvecen tudi razgovoru z umetnikom, predstavljeni pa so tudi njegovi izbrani plakati in knjige (»Zapisi jednog umjetnika«, »Cecinestpasism«, »Umjetnik bez galerije isto je što i krumpir bez friteze« itd.). Prof. dr. Mirjana Benjak je imela 8. decembra 2016 predavanje z naslovom „Izložba slika u Krležinu Povratku Filipa Latinovicza“. Na podlagi odlomkov iz romana je prikazana prepletenost besed in slik ter jezikovno-stilske znacilnosti tega tudi danes aktualnega Krležinega teksta. Predavanje in delavnico »Rijecju i slikom« sta imela prof. dr. Vesna Požgaj Hadži in Toni Buršic, in sicer na primeru stripa Tonija Buršica »Izgubljen v Ljubljani«, ki na humoristicen nacin prikazuje svoje izkušnje v slovenski metropoli. Projekt in programi Dnevov hrvaške kulture, v katerih so sodelovali strokovni in ugledni predavatelji in umetniki iz Hrvaške in Slovenije, so zaobjeli vec aspektov hrvaške kulture (likovna umetnost, književnost, tradicijski plesi, strip…) in pokazali njeno bogastvo in raznolikost ter jo približali študentom Filozofske fakultete in ostalim zainteresiranim gostom. Projekt so omogocili Veleposlaništvo RH v Sloveniji, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RH, Muzej - Museo Lapidarium Novigrad (Hrvaška) in Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Press releases