6. medžimurska popevka

Hrvaško kulturno društvo Medžimurje – Ljubljana je 19. oktobra 2019 organiziralo 6. medžimursko popevko z nazivom »Fala ti božek za Medimurje«. Predstavili so se otroška sekcija Žabice, mešani pevski zbor Katruže, tamburaški sestav ?ilkoši, vokalno-instrumentalni sestav Prijatelji ter folklorna sekcija Trsek, ki delujejo v okviru Hrvaškega kulturnega društva Medžimurje. Žabice so zapele medžimurski ljudski pesmi »štefek z mostoci« in »Protuletje se otpira«. Mešani pevski zbor Katruže je izvedel medžimursko ljudsko pesem »Deca, moja deca« ter »Golub ne pozabi me«. ?ilkoši so izvedli »Evo mene moji ljudi«, »Jedna ce mandolina« ter »Samoborci piju vino z lonci – Vesela je šokadija«. Folklorna sekcija Trsek in vokalno instrumentalni sestav Prijatelji so izvedli splet medžimurskih ljudskih pesmi in plesov »Ki so decki crljenejši«. Gosti vecera so bili KUD Sloga Retkovci s tamburaško in folklorno skupino, ki sta izvedli pesmi in plese Slavonije ter Limena glazba Opcine Kotoriba, ki je izvedla popularne skladbe domacih in tujih avtorjev. Projekt ohranjanja narodne, kulturne in jezikovne dedišcine Hrvatov v Sloveniji sta financno podprla Osrednji državni urad za Hrvate izven Republike Hrvaške in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Press releases